CENÍK SLUŽEB

Ceník služeb od 1. 1. 2018

Potvrzení pro nástup na střední školy, vysoké školy 100,00 Kč
Potvrzení pro nástup do školky, školy 50,00 Kč
Potvrzení pro sportovní oddíly 100,00 Kč
Potvrzení pro autoškoly 200,00 Kč
Potvrzení na letní tábory, lyžařské kurzy 100,00 Kč
Aplikace nepovinného očkování 50,00 Kč
Vypsání úrazových pojistek - cena za jeden tiskopis 150,00 Kč
Zdravotní průkaz nebo kopie očkovacího průkazu 100 Kč
Výpis z dokumentace pro zaměstnavatele 150,00 Kč
Vyšetření k žádosti o lázeňskou léčbu a pobyt v ozdravovně na vlastní žádost pacienta nebo rodiny 200,00 Kč
Lékařská zpráva o zdravotním stavu dítěte pro různé účely (prodloužená mateřská dovolená,
neplacená dovolená, zlepšení bytové situace, úprava pracovní doby, atd.)
150,00 Kč
Lékařská zpráva o proběhlém onemocnění (pokud je vyžadováno kolektivním zařízením) 50,00 Kč
Lékařské zprávy pro účely soudu, soc. šetření v rodině, zdrav. stav dítěte 250,00 Kč
Lékařská zpráva pro odklad školní docházky 50,00 Kč
Kopie zdravotnické dokumentace na žádost rodiče 2 kč/stránka
TOP